Spokojenost zákazníků Fotoobraz24.cz má nejvyšší prioritu. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je srozumitelnost a transparentnost výrobního a obchodního dění. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích obchodní podmínky. Jsou právním základem pro úspěšnou spolupráci s našimi zákazníky.

1. Zakázky

Fotoobraz24.cz může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Zákazník na ně zasláním zakázky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje. Fotoobraz24.cz převezme objednávku učiněnou zákazníkem jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku objednávky vůči Fotoobraz24.cz žádné dluhy.. V případě, že dluhy existují, má Fotoobraz24.cz právo zadržet zhotovené fotoprodukty až do uhrazení nedoplatku.

2. Zpracování

.Pro naše práce platí ceny za zhotovení podle denně aktualizovaného ceníku, zveřejněného na našich webových stránkách Fotoobraz24.cz. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených. Abychom zabránili nejasnostem během cenových akcí, upozorňujeme na to, že akce vyhlášené firmou Fotoobraz24.cz platí pro zakázky, které budou firmě Fotoobraz24.cz  v době trvání akce a platnosti mimořádných cen odeslány (odeslání internetové objednávky / datum poštovního razítka ). Své objednávky zasílejte včas, abyste se ke konci cenových akcí vyhnuli případným výpadkům internetu, které nemůžeme ovlivnit.

3. Uzavření kupní smlouvy

Zasláním objednávky na adresu naší společnosti s fotografickým materiálem (, CD, DVD ...) přistupuje objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 43c odst. 1 občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření kupní smlouvy na objednané fotozboží (fotografie /  fotodárky ...), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme e-mailovým potvrzením internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato kupní smlouva je dle § 43c odst. 2 občanského zákoníku uzavřena okamžikem doručení objednávky na adresu společnosti. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit společnosti Fotoobraz24.cz kupní cenu za zhotovené fotoprodukty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy na zasílacím sáčku nebo webové nabídky, platné v době uzavření kupní smlouvy.

4. Doba zpracování, dodací lhůta

Platné doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedené v aktuálním ceníku na internetové adrese Fotoobraz24.cz .Toto ujednání není možné dodržet u digitálních dat, která k nám došla v poškozeném stavu. Doba zpracování je v těchto případech závislá na typu a rozsahu poškození. Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Výkony České pošty, s.p. (doručení balíčku) nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.

5. Záruka kvality

U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace (§ 648 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání, odstín fotografií a technologický ořez fotografie na boku rámu. Reklamace musí být nahlášena písemně v zákonné záruční lhůtě, to jest během šesti měsíců od data převzetí zásilky. Z provozních důvodů doporučujeme reklamovat zásilku co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučeným dopisem. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. U objednávek z digitálních dat musí zákazník rovněž zaslat původní objednávková data na CD/DVD. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.

6. Ručení

V případě poškození nebo ztráty CD/DVD ve fotolaboratoři během zpracování uhradíme pouze materiální hodnotu zaslaného CD/DVD. Jakékoliv jiné náhrady škod nejsou poskytovány.

7. Ochrana dat

Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů pro potřeby firmy Fotoobraz24.cz. Současně bere na vědomí, že může kdykoliv zamítnout další předávání či používání osobních dat.

8. Autorská práva

Zákazník, který zadává Fotoobraz24.cz zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

9. Zvláštní podmínky pro digitální servis

a. Fotoobraz24.cz nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat a nosičů dat v průběhu poštovního doručování či elektronického přenosu.
b. Fotoobraz24.cz nenabízí archivaci digitálních dat. Online zaslaná data ke zpracování jsou průběžně dle potřeby Fotoobraz24.cz nejpozději však do 10 dnů, ze serveru vymazána.
c. Data je nutné posílat ve velikostech a formátech souborů zveřejněných na Fotoobraz24.cz . V případě většího souboru či jiného formátu dat může Fotoobraz24.cz odmítnout převzetí objednávky na zpracování.
d. Fotoobraz24.cz odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Fotoobraz24.cz si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií, data optimalizovat pro přenos po internetu.
e. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových souborů, a reklamace ohledně ořezu (poměr stran) zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány.
f. Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do informační databáze Fotoobraz24.cz a bude dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky ve formě obchodních sdělení, jejichž zasílání může kdykoliv odmítnout.
g. U výrobků fototisku se jedná o potisk různých materiálů vašimi osobními fotografiemi. Upozorňujeme na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

10. Další ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese Fotoobraz24.cz.


Doksy, listopad 2011

Aktualizováno (Čtvrtek, 11 Říjen 2012 07:17)

 


Objednat OBRAZ


Objednat MAGNETKU

Na jaký rozměr chcete AKCI
 
Online
Právě připojeni - host: 1 
Přidej si nás